Uvjeti korištenja
dive store logo
Početna
Sniženo
Proizvođači
Pretraga

Uvjeti korištenja

Uvjeti kupnje
 
Ovdje navedeni uvjeti kupnje / prodaje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije robe ponuđene na stranicama www.divestore.hr. Isporučitelj (Prodavatelj) je tvrtka POP d.o.o. (Poduzetnička zona - Zona imprenditoriale 13, 52100 Galižana (Pula), OIB: 13483141269), dok je Kupac robe posjetitelj web trgovine (web shop-a) koji odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu i pošalje narudžbu Prodavatelju. Putem web shopa Kupcu je omogućena kupnja svih proizvoda koji se nalaze na stranicama Prodavatelja. Predugovorne obavijesti sukladno Članku 57. Zakona o zaštiti potrošača. Slike i opisi dostupni su na stranicama web trgovine www.divestore.hr.
Sve cijene su izražene u kunama sa uračunatim porezom na dodanu vrijednost i ne uključuju nikakve manipulativne troškove.
 
Izjava o konverziji valuta
Sva će se plaćanja izvršiti u Hrvatskim Kunama. Naplaćen iznos sa Vaše kartice će biti konvertiran u kune u skladu s tečajem izdavača kartice.
 
Posjet web shop-u
Divestore.hr posluje kao klasična web trgovina - dolazak u prostorije (skladište) web trgovine, radi kupovine / plaćanja ili samo uvida u proizvode i ponudu web trgovine na adresu Valmade 58 (Pula) nije moguć.
 
Cijene 
Valjana cijena za svaki proizvod je ona prikazana u web shop-u. Cijene su često podložne izmjenama i korekcijama, te je iz tog razloga valjana ona cijena navedena u trenutku stavljanja predmeta u košaricu i slanja narudžbe Prodavatelju. Ukoliko se na nekom proizvodu odobrava popust - isti je uredno prikazan u web shop-u. Cijene navedene u web shop-u izražene su sa PDV-om, valuta je Hrvatska Kuna (HRK, kn), dok su iznosi naznačeni u Eurima (eur) informativne prirode.  
 
Webshop prikazuje 2 osnovne vrste cijena:
 
a) Redovna cijena - osnovna cijena proizvoda. Primjenjuje se kod narudžbi zaprimljenih putem e-maila, telefona ili bilo kojim drugim putem koji nije narudžba zaprimljena kroz web sučelje, te za narudžbe izvršene putem web sučelja kod kojih je plaćanje izvršeno kreditnim / debitnim karticama, Paypalom ili pouzećem.
 
b) Web cijena - cijena na koju se odobrava dodatni popust (u visini od 5%) za narudžbe izvršene putem web sučelja plaćene putem virmana, opće uplatnice ili internet bankarstvom.
 
Načini plaćanja
Dostupni načini plaćanja:

a) Virmanskom uplatom (banka, pošta, Fina i Internet bankarstvom)  - na IBAN naveden na narudžbi

b) Općom uplatnicom (banka, pošta, Fina i Internet bankarstvom) - na IBAN naveden na narudžbi

c) Kreditnom / debitnom karticom - putem sustava naplate CorvusPay

d) Paypal uplatom - za euro-uplate, dostupno isključivo kupcima koji nisu rezidenti RH, na korisnički račun naveden u narudžbi

e) Pouzećem - za proizvode kod kojih je takav vid plaćanja moguč

Odabrani način plaćanja i cijena za odabrani način plaćanja navode se u pretponudi.
 
Dostava i trošak dostave
Dobra naručena putem web shop-a divestore.hr se isporučuje putem klasične poštanske službe (HP) ili jedne od ekpresnih dostavnih službi (HP Ex, DPD, GLS, inTime, Intereuropa).
 
Prilikom zaključivanja narudžbe kupac odlučuje hoće li se roba isporučivati putem klasične poštanske službe ili ekspresne dostavne službe. Odabir utječe na ukupan trošak dostave. 
 
Ukoliko je kupac odabrao ekspresnu dostavu, voditelj logističkih poslova web shop-a na temelju adrese kupca, težine i volumena paketa, vremenu isporuke i sl. odabire dostavnu službu putem koje će se roba isporučiti. 
 
Posebne želje / naputke o isporuci moguće je navesti prilikom zaključivanja narudžbe (polje Napomena prije slanja narudžbe) ili prilikom zaprimanja predračuna na e-mail.
 
Prilikom zaključivanja narudžbe web sučelje automatski izračuna trošak dostave, na temelju odabira vrste dostave (klasična pošta ili ekspresna dostava), načina plaćanja (avansno ili pouzećem) odnosno dimenziji i masi pošiljke.
 
Vrijeme potrebno da se narudžba dostavi kupcu ovisi o nekolicini faktora:
- odabranoj vrsti dostave
- adresi za isporuku
- dimenzijama i / ili masi paketa i sl.
 
Divestore.hr, u suradnji sa ugovornim partnerima za dostavu pošiljaka odabrat će uvijek najbrži i najekonomičniji (u okvirima odabrane vrste dostave i tipologije pošiljke) oblik dostave. Kako bi se dostava obavila bez nepotrebnih zastoja i komplikacija potrebno je da Kupac navede točnu i preciznu adresu dostave (odnosno kontakt broj telefona) na kojemu dostavna služba / pošta može pošiljku dopremiti u radnom danu (od 08:00 do 16:00).
 
U slučaju da Kupac navede netočnu ili nepotpunu adresu / kontakt broj telefona, odbije primiti paket ili više puta ne bude dostupan na navedenoj adresi - paket će bit vracen u skladište Divestore.hr, te će isti biti kontaktiran s naše strane. Ukoliko se odlučite na ponovnu dostavu - ona će vam biti posebno naplaćena. Ukoliko ste odustali od kupovine i iskoristili svoje pravo na jednostrani raskid ugovor (vidi istoimeno poglavlje) - povrat će biti umanjen za iznos troška dostave.
 
Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača
Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: POP d.o.o. Valmade 58, 52100 Pula, na e-mail adresu: info@divestore.hr ili putem faksa na broj 052/211-031. Odgovor na Vaš prigovor dostaviti ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana zaprimanja prigovora.
 
Jednostrani raskid ugovora 
Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana. U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. Potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača obavjestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor pismenim putem odnosno bilo kojom nedvosmislenom izjavom kojom izražava svoju volju da raskine ugovor. 

U slučaju da potrošač iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača dužan je o svom trošku vratiti robu trgovcu.

Potrošač isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 77. Zakona o zaštiti potrošača) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, zgužvanost, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti.

Ukoliko potrošač po jednostranom raskidu ugovora, vrati proizvod u originalnom obliku, odnosno kakvom je bio isporučen, trgovac će u roku od 14 dana izvršiti cjelokupni povrat sredstava.

Ukoliko potrošač po jednostranom raskidu ugovora, vrati proizvod u obliku koji nije originalan, odnosno nije onakav kakav je isporučen, trgovac zadržava pravo da po primitku navedenog proizvoda procijeni u kojoj je mjeri umanjena njegova vrijednost, o tome obavijesti potrošača te izvrši povrat sredstava. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dokumentacije i jednog ili više dijelova, te ukoliko iste potrošač ne dostavi u naknadnom roku od 8 dana smatra se da potrošač nije ispunio svoju obavezu povrata robe te trgovac nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Izuzete iz prava na jednostrani raskid ugovora su kupovine onih proizvoda koji su pripremljeni po želji kupaca i kao takvi se ne mogu vratiti trgovcu u originalnom obliku (npr. metražna roba) odnosno artikli koje trgovac nema u svojem uobičajenom asortimanu već su dobavljeni isključivo po nalogu kupca.

Prihvaćanjem ovih uvjeta poslovanja, potrošač pristaje da se navedeni iznos štete umanji od povrata sredstava.

Trgovac jamči potrošaču sva prava vezana uz odgovornost za materijalne nedostatke koja mu Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača pripadaju. Potrošač je dužan zaprimljen proizvod na uobičajen način pregledati ili ga predati na pregled, čime je to prema redovitom tijeku stvari moguće i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od najviše osam dana od primitka pošiljke. Potrošač je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja te o tome odmah obavijestiti trgovca.

Kad se nakon primitka predmeta od strane Kupca pokaže da isti ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja predmeta, kupac je dužan pod prijetnjom gubitka navedenih prava o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja.

Jamstvo za ispravnost prodane robe (garancija) daje uvoznik i/ili proizvođač. Trgovac zajedno sa kupljenom robom predaje potrošaču račun, odnosno u slučajevima kada je to predviđeno jamstveni (garancijski) list kojim se jamči ispravnost robe u tijeku određenog vremena. Trgovac sa kupljenom robom također potrošaču predaje upute za upotrebu te ostalu zakonima propisanu dokumentaciju. Zaprimljeno potrošač mora prekontrolirati i ukoliko primjeti nedostatke obavijestiti prodavatelja odmah po primitku robe.

Polog potrošač ostavlja u slučaju narudžbe specifičnih artikala, i to u vrijednosti 30% maloprodajne cijene.

Prodavatelj i potrošač obostranim prihvatima narudžbe i pretponude, te plaćanja robe u cijelosti od strane potrošača zaključuju Ugovor o prodaji. U slučaju nesuglasica prodavatelj i potrošač će nastojati problem riješiti međusobnim dogovorom. Za rješavanje sporova između potrošača i prodavatelja nadležan je sud u Rijeci.

Online rješavanje sporova
Posebnom regulativom Europske unije, od 15. veljače 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti na https://ec.europa.eu/consumers/odr ,što znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na navedenom link-u.
 
Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

AmericanExpress DCI discover master maestro visa